Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

6025 134b 390
Reposted frommediocredonut mediocredonut vialaluna laluna

September 11 2017

livelovelaugh
1534 d9ee 390
Reposted fromoutline outline viaRedPenny RedPenny

July 24 2017

livelovelaugh
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
livelovelaugh

July 23 2017

livelovelaugh

July 02 2017

livelovelaugh
4105 3f02 390
Reposted fromzajebela zajebela viaalliwantisyou alliwantisyou

June 24 2017

livelovelaugh
2494 4a08 390
Reposted fromfungi fungi vialaluna laluna

June 18 2017

livelovelaugh
livelovelaugh
4878 7e69 390
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
livelovelaugh

June 15 2017

7525 0122 390

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
livelovelaugh
3517 298b 390

June 12 2017

7379 ac43 390

serious:

and i did

June 11 2017

0861 7d93 390

Want more? Follow http://tronssoup.tumblr.com/

#lol #funny #meme #lmao

Reposted fromtron tron viamefir mefir
7110 3fec 390
Reposted frombambii bambii viaretaliate retaliate
1351 ebaa 390
Reposted fromequineribbon equineribbon vialaluna laluna
7380 b4ac 390
Reposted frommyry myry vialaluna laluna
livelovelaugh
livelovelaugh
4610 43cd 390
naj.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl